İndirim -22%

Love is something beautiful

35.00TL45.00TL

When people ask him: “If only we have a dervish lodge...”, Hz. Mevlânâ replied: “The world is a dervish lodge.” When they asked: “Who will enlighten us?” he said: “For...
İndirim -24%

Türkiyenin Ermenî Meselesi

25.00TL33.00TL

Sâmiha Ayverdi tarafından kaleme alınan ve İsmet Binark tarafından gözden geçirilmiş ilâveli 4.baskısı yapılan bu eser, Ermeni Meselesi'ni dünden bugüne uzanan boyutu ile incelemekte, asılsız Ermeni iddialarını târih önünde çürütmekte...
İndirim -24%

Türk-Rus Münâsebetleri ve Muhârebeleri

25.00TL33.00TL

Bizce mühim olan, Türk-Rus alışveriş ve muharebelerini kronolojik olarak anlatmaya çalışmak olmayıp bu çekişme ve cenkleşmelerin tablosunu verirken o kanlı savaşların hagi ideolojik sebepler yüzünden hazırlanmış olduğunu belirtmeye uğraşmaktır.Bu sebeple...
İndirim -25%

Türk Târihinde Osmanlı Asırları

49.00TL65.00TL

“Bu kitap Türk târihinin, seyir ve tekâmülü ardınca yürüyebildiğimiz ölçüde atılmış bu birkaç adım, iki büyük Türk devletinin dünya târihi muvâcehesindeki medenî ve içtimâî değerlerinin, uzaktan yakından münâsebet kurmak vaziyetinde...
İndirim -31%

İstiklâl Harbi’nde Mevlevîler ve Bektâşîler

45.00TL65.00TL

İstiklâl Harbi, necip milletimizi tarih sahnesinden silmeye yönelik saldırılara verilen bir cevaptı ve sûfîler de bu mücâdeleye bîgâne kalmamışlardı. Bazı zararlı cemiyetlerde faaliyetleri olanlar vardı tabiî ama çoğunlukla Ankara hükûmetini...
translation missing: tr.general.search.loading