İndirim -14%

Büyük Kur’an Mütefekkiri Elmalılı Hamdi Yazır

30.00TL35.00TL

Elmalı Muhammed Hamdi Yazır bütün ömrünü, bütün varlığını Kur’an’a bağlayan bir adamdı. O Kur’an’ı Rabbin kullarına gönderdiği bir mektup olarak bildi, onu yalnızca hatim indirmek için değil, manasını anlayıp gereklerini...
İndirim -20%
İndirim -20%

Dini Kavramlar Sözlüğü

20.00TL25.00TL

Kitapta dinî kavramlar alfabetik sırayla verilmiştir. Kitap içinde yaklaşık iki bin kavram yer almaktadır. Sözlük mahiyetindeki eser, öğrenciler, din görevlileri ve temel dinî kavramları öğrenmek isteyen kişiler için bir kaynak...
İndirim -20%

Dürerül Hükkam Şerhü Mecelletil Ahkam Orta Boy

280.00TL350.00TL

Şüphesiz Mecellenin hazırlanışında en büyük katkı Ahmet Cevdet Paşa’ya (1823-1895) aittir. Tarih ve edebiyat gibi alanlarda eser yazmasına rağmen Cevdet Paşa’nın hukuk­çuluğu öne çıkmaktadır. Fakat onun hukukçuluğu, fıkha dair müstakil...
İndirim -25%
İndirim -25%

El Muallimus Sani Farabi

15.00TL20.00TL

"Fârâbî İslam düşünce tarihinde Zahirî mezhebini sistemleştiren ve bu mezhebin Endülüs'te tanınmasını ve yayılmasını sağlayan bir fakih olması yanında, İslam düşüncesinin temel dinamiklerini sorgulayan metodolojik eleştirileriyle düşünce dünyasına yön vermeye...
İndirim -7%

7.00TL7.50TL

İndirim -7%

Eş Ari

7.00TL7.50TL

Eserin 1. bölümünde Eş’arî’nin soyu ve nesebi, hayatı, ilmî şahsiyeti, 2. bölümünde eserleri, 3 bölümünde Eş’arî’nin İslam düşüncesine katkısı olarak akıl ile nakil arasındaki uzlaşımcı yöntemi ve kelam müdafaası ele...
İndirim -14%
İndirim -14%

Eş Şeyhur Reis İbni Sina

15.00TL17.50TL

İslam dünyasında Kindi ile yola çıkan Farabi ile sistemleşen felsefe, İbn-i Sina ile birlikte zirveye ulaşmıştır. İbn-i Sina bir sistem filozofudur. Sisteminde ve eserlerinde karşımıza çıkan tutarlılık onun felsefi dehasının...
İndirim -7%

7.00TL7.50TL

İndirim -7%

Gazzali

7.00TL7.50TL

Hz. Muhammed’den (s.a.s.) sonraki dönemde en etkili Müslümanlardan biri olarak kabul edilen Ebû Hamid Muhammed el-Gazzâlî gibi müstesna bir şahsiyeti olabildiğince doğru anlamak ve doğru değerlendirmek için onu yetiştiren tarihi...
İndirim -20%
İndirim -20%

Hadislerle İslam Cep Boy ( 7 Cilt)

260.00TL325.00TL

Hadislerle İslâm, Hz. Peygamber'in hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır. Eser, Sevgili Peygamberimizin (sav) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir...
İndirim -20%
İndirim -20%

Hadislerle İslam Orta Boy (7 Cilt)

280.00TL350.00TL

Hadislerle İslam, Hz. Peygamberin hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır. Eser, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir...
İndirim -17%

15.00TL18.00TL

İndirim -17%

İbnül Esir El Cezeri

15.00TL18.00TL

İbnü’l-Esîr, İslam dünyasında Orta Çağ’ın en büyük tarihçilerinden biridir. Yetmiş beş yıllık bir hayatın büyük çoğunluğunu ilim tahsil ederek geçirmiştir. İnsanlara doğru bilgiyi aktarmak adına gösterdiği çabanın bir neticesi olarak...
İndirim -19%
İndirim -19%

İhyaü Ulümid Din (4 Cilt)

240.00TL295.00TL

İhyâ, Gazzâli’nin ahlak, tasavvuf, fıkıh, kelam, felsefe,mantık gibi İslami ilimlere dair fikir ve analizlerini içeren, bunun yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iktisat, siyaset, hukuk felsefesi gibi alanlara dair yetkinliğini gösteren ve...
İndirim -17%
İndirim -17%

İlk Müslüman Filozof Kindi

20.00TL24.00TL

Felsefe neden gereklidir? Felsefe yakmak için ne işe yarar , sorularına Kindî şu şekilde cevap verir. “Bir sebeplilik bağlantısı olmadan gerçeğin bilgisini elde edemeyiz. Her şeyin varlığının ve sürekliliğinin sebebi...
translation missing: tr.general.search.loading