İndirim -20%

Büyük Kur’an Mütefekkiri Elmalılı Hamdi Yazır

28.00TL35.00TL

Elmalı Muhammed Hamdi Yazır bütün ömrünü, bütün varlığını Kur’an’a bağlayan bir adamdı. O Kur’an’ı Rabbin kullarına gönderdiği bir mektup olarak bildi, onu yalnızca hatim indirmek için değil, manasını anlayıp gereklerini...
İndirim -20%

Dürerül Hükkam Şerhü Mecelletil Ahkam Orta Boy

280.00TL350.00TL

Şüphesiz Mecellenin hazırlanışında en büyük katkı Ahmet Cevdet Paşa’ya (1823-1895) aittir. Tarih ve edebiyat gibi alanlarda eser yazmasına rağmen Cevdet Paşa’nın hukuk­çuluğu öne çıkmaktadır. Fakat onun hukukçuluğu, fıkha dair müstakil...
İndirim -20%
İndirim -20%

Hadislerle İslam Cep Boy ( 7 Cilt)

260.00TL325.00TL

Hadislerle İslâm, Hz. Peygamber'in hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır. Eser, Sevgili Peygamberimizin (sav) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir...
İndirim -20%
İndirim -20%

Hadislerle İslam Orta Boy (7 Cilt)

280.00TL350.00TL

Hadislerle İslam, Hz. Peygamberin hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır. Eser, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir...
İndirim -20%

14.40TL18.00TL

İndirim -20%

İbnül Esir El Cezeri

14.40TL18.00TL

İbnü’l-Esîr, İslam dünyasında Orta Çağ’ın en büyük tarihçilerinden biridir. Yetmiş beş yıllık bir hayatın büyük çoğunluğunu ilim tahsil ederek geçirmiştir. İnsanlara doğru bilgiyi aktarmak adına gösterdiği çabanın bir neticesi olarak...
İndirim -20%
İndirim -20%

İhyaü Ulümid Din (4 Cilt)

236.00TL295.00TL

İhyâ, Gazzâli’nin ahlak, tasavvuf, fıkıh, kelam, felsefe,mantık gibi İslami ilimlere dair fikir ve analizlerini içeren, bunun yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iktisat, siyaset, hukuk felsefesi gibi alanlara dair yetkinliğini gösteren ve...
İndirim -20%

İslam İlmihali İslam ve Toplum Cilt 2

112.00TL140.00TL

İslâm inanç ve ibadet esaslarını öğrenmek her Müslüman erkek ve kadının üzerine farzdır. Söz konusu bu esaslar İslâm fıkıh literatüründe hatırı sayılır bir alanı dolduran ilmihallerde ayrıntılarıyla beraber yer almıştır.Elinizdeki...
İndirim -20%
İndirim -20%

Kudüs ve Aksa

28.00TL35.00TL

Kudüs’ü yazmak, kutsalın değerini anlatmak kadar zor. Kudüs’ü anlatmak, orada yaşamak kadar zor. Bu çalışma, Kudüs’ün ne denli önemli bir coğrafya olduğunu gösterecek kadar kısa bir tarih, Kudüs’ün üç din...
İndirim -20%

Kurandan Sanata Yansımalar (2 Cilt)

220.00TL275.00TL

Kur’an’ı Kerim’in insan idrakiyle buluşmasının 1400.yılı olan 2010 “Kur’an yılı” ilan edilmişti. Vahyin 1400. Yılı etkinlikleri çerçevesinde neşredilen bu kitap, taşa, mermere, çiniye, ahşaba, metal vd. malzemelere uygulanan ayet hatlarını...
İndirim -20%

Mehmet Akif Ersoy Tefsir Yaziları ve Vaazları

16.00TL20.00TL

M. Ertuğrul Düzdağ’ın büyük emek mahsulü bu çalışması, Mehmed Âkif Ersoy’un bir eksik cephesini daha tamama erdiriyor. Şairin Sebîlürreşâd’da yayımlanan tefsir yazıları ile şiir kitaplarına da aldığı manzum tefsir mahiyetindeki...
İndirim -20%
İndirim -20%

Temel İslam Ansiklopedisi Takım

1,200.00TL1,500.00TL

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “genel okuyucu”ya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yaklaşık on yılda hazırlanan Temel İslam...
translation missing: tr.general.search.loading