İndirim -20%
İndirim -20%

Abide Şahsiyetler

120.00TL150.00TL

Şu bir tarihi hakikattir ki; XII. Asır Anadolusu'nun kanlı ve buhranlı coğrafyası üstünde Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Yunus Emre gibi rehber ve önden gidici insanlar olmasaydı belki de dünyaya parmak...
İndirim -20%

128.00TL160.00TL

İndirim -20%

Ah Tuna Vah Tuna

128.00TL160.00TL

"İşte Boğaziçi ile yekvücut olan Tuna, gene de Karadeniz'i aşıp, Boğaz'ın sularında Tunalaşarak, o tarihi dostluğu ihya eylemekte ve o kadim aşinalığı, o eski muhabbet ve meşvereti, Rumeli'de gönlü de...
İndirim -20%
İndirim -20%

Arkamızda Dönen Dolaplar

120.00TL150.00TL

Her sosyal yapının kendine göre değişmez husûsiyetleri ve bir şahsiyeti vardır. Esâsen millet ve milliyet tefrikini yapan da bünyenin bu kendine has şekillenişidir. Şu halde, târihin ve içtimâî gelişmelerin talep...
İndirim -20%

96.00TL120.00TL

İndirim -20%

Ateş Ağacı

96.00TL120.00TL

"Bence şekil ve san'at, manayı ziynetleyen bir kaptır. Mana, şekil perdesi altında gizli olduğu için göz, iç kıymetini görmüyor da; dış tezahürlerini görüyor, ruhu görmeyip, cesedi gördüğümüz gibi.Şekil manayı bulmak...
İndirim -20%

120.00TL150.00TL

İndirim -20%

Bağ Bozumu

120.00TL150.00TL

Müslüman Türk, irfan sahibi idi. İrfan da ne ki, dersek, bir milletin, iman ve tarih yayığında asırlar boyu döve işleye meydana getirdiği deruni zarafet, incelik ve medeniyetin parlak terkibidir. İşte...
İndirim -20%

120.00TL150.00TL

İndirim -20%

Batmayan Gün

120.00TL150.00TL

"Ara! diyorum; fakat sen bu sözleri anlayıcı mısın, yoksa okuyucu musun? Bahara mensup olan yağmurun fiil ve eseri, taze ve yaş olan ağacadır; kuruyup odun haline gelmiş olan değil. Ne...
İndirim -20%
İndirim -20%

Bir Dünyâdan Bir Dünyâya

96.00TL120.00TL

Bilmem ki, aslında dost ve ikiz yaratılmış, şu birbirini tamamlayıcı madde ile mananın ne diye arasını açar, açar da kimsenin edemeyeceği düşmanlığı kendimize ederiz? Bu alemde, kendi kendinin cahili olana,...
İndirim -20%
İndirim -20%

Boğaziçinde Târih

160.00TL200.00TL

İstanbul ağacının ince bir kolu, narin bir sürgünü olan Boğaziçi dalının beş asırdır eteğimize düşen tarihi bereketi ile edebi mahsulünden tatlı acı bir tadımlık lezzet bulup, bu çeşniyi de geçmişin bir armağanı olarak geleceğe bırakabilmek.
İndirim -20%
İndirim -20%

Dile Gelen Taş

96.00TL120.00TL

Devletlim: - "Bana bir kitap imzala!" dedi. Güldüm. Onun varlığına varlık taslamak, Seyhunlar'ı Ceyhunlar'ı olana bir desti su bağışlayan adamın safdilliğinden daha edep dışı işlerden değil mi? Amma, mademki istemişti; olacaktı. Hem de...
İndirim -20%

96.00TL120.00TL

İndirim -20%

Dost

96.00TL120.00TL

"Bugün dünya da, insan da buhran içinde sayıklamakta. İçine gömüldüğü gafletli rüyadan uyanması gerek. Kim uyandıracak? Madde ile ruhun ellerinden tutarak birbirleriyle barıştırıp tek kuvvet haline kim getirecek? İşte Dost...
İndirim -20%

Dünden Bugüne Ne Kalmıştır

120.00TL150.00TL

“Türk milletini altı yüz sene idâre etmiş olan ruhta, Osmanlıların doğru hareketleri olduğu kadar yanlışlıkları da bulunduğu âşikardır. Ama ne yazık ki, bugün biz, durmadan Osmanlı seferlerinden söz ederek medenî,...
İndirim -20%
İndirim -20%

Ebâbil Kuşları

136.00TL170.00TL

Eser Âsafnâme Yazıları, İki Kırımlı İhtiyar, Cilâcı Yorgo Usta, Antikacı Akkârî, Mirasyediler, Bez Bebek, Edip Bey, Kar Suyu, Bostan Dolabı, Ebâbil Kuşları gibi makalelerden oluşmakta…”
Translation missing: tr.general.search.loading