400 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ !

İndirim -30%

Kenan Rifai: Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı

245.00TL350.00TL

Bu kitap Osmanlı ile Cumhuriyet dönemini idrak eden şeyhlerden Ken’ân Rifâî hakkında yapılmış doktora seviyesinde ilk akademik çalışmadır. Belgelere dayalı ciddi ve uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olan bu çalışmada,...
İndirim -30%

İnsanın Yükselişi: Meşkûre Sargut’un Tasavvufî Terbiye Hakkındaki Görüşleri

112.00TL160.00TL

Elinizdeki eserde Meşkûre Sargut’un tasavvufî terbiye hakkındaki görüşleri incelenmektedir. “Ne mutlu Allah’a dost olana ve ne mutlu seçimi Allah olana…Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmüyor.”CEMÂLNUR SARGUT *** Elinizdeki eserde Meşkûre Sargut’un...
İndirim -30%

Meşkure Sargut’un Sohbet Defterlerinde Ken’an Rifai’nin Dervişlik Anlayışı

112.00TL160.00TL

“Kitap, tasavvuf geleneğini Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşıyan Ken’an Rifâî’nin sohbet notlarına dayanıyor. Talebesi Meşkûre Sargut’un tuttuğu bu notları, tasavvuf hayatının esasını teşkil eden ‘dervişlik’ anlayışı üzerinden akademik bir çalışmayla gün yüzüne...
İndirim -33%
İndirim -33%

Kadın ve Tasavvuf

100.00TL150.00TL

İslâmî gelenek, Allah’ın Âdem’e şöyle seslendiğini bildirir: “Ben rahmetimi kulum Havvâ’nın şahsında senin için topladım” ve “Ey Âdem, mümine bir kadından daha hayırlı bir rahmet olamaz.” Tasavvufî bakış açısı bu...
İndirim -30%

133.00TL190.00TL

İndirim -30%

Şems

133.00TL190.00TL

Halk benim, hâne benim, Tuzak benim, dâne benim. Akıllı ve deli benim, Tutsak ve özgür benim. Üzüntülü ve mutlu benim, Uzaklaşma, uzaklaşma, Sırlar Kâbe’si benim, Şems-i Tebrizî İslâm tasavvufunda, Hakîkat-i Muhammediyye’nin...
İndirim -30%

Kozmoloji ve Mimari: İslam Geleneği ve Tasarım Süreci Üzerine Okumalar

175.00TL250.00TL

Elinizdeki kitap, mîmarlık, kozmoloji ve tasavvuf arasındaki bağlantıyı ortaya koyan disiplinler arası etkileyici bir çalışma. Literatüre yeni çeviriler, basılmamış kaynaklardan alıntılar ve pek çok görsel unsur ekleyen bu kitapta Samer...
İndirim -30%

Hz. Peygamber ve Fütüvvet

91.00TL130.00TL

Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkîlâtının târihçesine genel bir bakış, fütüvvet ve tasavvuf buluşması, ilk sûfîlerde fütüvvet, Türk edebiyâtında manzum fütüvvet-nâmeler gibi başlık ve konuları ele alan bu eser, fütüvvet...
İndirim -30%

Sufilerin Tarihine Farklı Bir Bakış Denemesi

175.00TL250.00TL

“Bu çığır açan eser, yalnızca tasavvuf gibi çok yönlü bir olguyu anlamak için değil, aynı zamanda modern tarihin en önemli metodolojik meselelerine ilişkin fikir edinmek için de kritiktir.”Kamal Gasimov, Voices...
İndirim -30%

İstiklâl Harbi’nde Mevlevîler ve Bektâşîler

147.00TL210.00TL

İstiklâl Harbi, necip milletimizi tarih sahnesinden silmeye yönelik saldırılara verilen bir cevaptı ve sûfîler de bu mücâdeleye bîgâne kalmamışlardı. Bazı zararlı cemiyetlerde faaliyetleri olanlar vardı tabiî ama çoğunlukla Ankara hükûmetini...
İndirim -30%

Bir Mûsikî Alpereni Yusuf Ömürlü

175.00TL250.00TL

Yaşadığı müddetçe fevkalâde azimli çalışma prensibiyle bizi her zaman besleyen, yüreklendiren, örnek olan bir kişilik olarak yaşadığımız müddetçe her zaman hatırlayacağımız ve ders çıkaracağımız bir kişiliktir, bir imajdır Yusuf Ömürlü....
İndirim -30%

Davud Kayseri de Varlık, Bilgi ve İnsan

105.00TL150.00TL

Dînî ve aklî ilimlerin önemli kilometre taşlarından… Sade Osmanlı’da değil, pek çok kültürde de derin etkiye sahip… İbnü’l-Arabî’yi anlamak için başvurulacak en önemli isimlerden… “Dâvûd Kayserî’de Varlık, Bilgi ve İnsan” başlıklı...
İndirim -30%
İndirim -30%

Shams (English)

133.00TL190.00TL

I am the people, I am the home, I am the trap, I am the seed, I am both wise and delirious, I am both enslaved and free, I am...
Translation missing: tr.general.search.loading